وقتی تو پیروز می شی، من با غرور به همه میگم:

هی! اون دوست منه.

اما وقتی می بازی کنارت میشینم و میگم:

هی!من دوست توام.