ما را چه می شود...

     جمعه... روز تعطیل...خیابانی در شمال شهر تهران... مردان و زنانی که دل در گرو ایران و اعتلای حقیقی تمامیت نام ایران آن را دارند و ... و پلیسی که با فلسفه وجودی ایجاد امنیت برای شهروندان ایجاد شده است.

     روحیه سلحشوری ایرانیان تغییر نام خلیج فارس را بر نمی تابند اینان همانانی بودند که 26 سال پیش تجاوز عراق را بر نتابیدند همانانی که خرمشهر را خونین شهر کردند. اینان همان مردم همیشه در صحنه هستند اما چرا چرا اینبار که مردم آنگاه که می خواهند پاسخ مقابله با تجاوز را در برابر سفارت امارات با تظاهرات بدهند پلیس به مقابله با آنان بر می خیزد! کاری از دستم بر نمی آید، تنها یک اظهار تاسف بزرگ از نیروهای حافظ امنیت و مدافعان فرزندان ایران زمین(پلیس) که به جای ایجاد آرامش و امنیت، لگد بر شکم دختر و باتوم بر سر پسر ایرانی می کوبد!

   خداوند به آنچه که در دلهای ما مخفیست، آگاه است.