ادب مرد به از دولت اوست.

یا حسین ... میر حسین

شاید تنها عده اندکی بعد از برگزاری مناظره موسوی-احمدی نژاد تغییر موضع داده باشند؛ چرا که فضای مناظره فضای فرافکنی های یک رئیس جمهور در گریز از پاسخگویی نسبت به عملکرد خویش و بهت و حیرت یک دولتمرد سابق و رقیب انتخاباتی فعلی وی بود.

شاید بروز برخی کج رفتاری های از جانب مردم عادی امری پذیرفتنی تلقی شود اما رخ نمایی یک رئیس جمهور در هیئت یک انسان معمولی در یک برنامه زنده تلوزیونی جای بسی پرسش دارد؛ فارغ از هرگونه جانبداری استباط شخصی من از این رویارویی این است که این تقابل،

- تقابل یک سیاستمدار اخلاق گرا بود با یک سیاستمدار هدفگرا ( کسی که هدف وسیله اش را توجیه می کند)

- تقابل انتقاد و پاسخگویی بود و فرافکنی و اتهام

- وبالاخره تقابل قانون مداری وبرنامه داری بود و قانون گریزی و

بی برنامگی

اما دیشب رضایی اصولگرا چهره و شخصیت برنامه مدار و مقبولی از خود به نمایش گذاشت هرچند در رقابت اصلی جایی ندارد اما نشان داد که در جناح مقابل نیز سیاستمدارن معقول و مقبولی هستند می توانند باعث رشد و اعتلای ایران عزیز شوند. و موسوی باز چهره ای مبتنی بر کار گروهی سازمان یافته و برنامه ریزی و شخصیتی متکی به نفس از خود نشان داد که امید بیشتری را در دلهای هواداران خود روشن نمود باشد که کسی بر مسند ریاست جمهوری 4 سال آیند بنشیند که هدفمند کشور را از این سراشیبی نجات دهد و به سوی توسعه همه جانبه رهسپار کند.

/ 2 نظر / 8 بازدید
کارگاه نمدمالی

[چشمک] ........................... ............ خب ، اگر ما آبروی مردم این سرزمین را برده ایم شما چه کرده اید؟ شما این کار را هم نتوانسته اید بکنید که ! اگر ما ترویج ماوراء الطبیعه[ خرافه ! ] کرده ایم ، شما که نتوانسته اید بکنید ! اگر ما به رعایا سهم داده ایم، قند و شکر و نفت و کوفت داده ایم تا ما را بکنند توی صندوق ، شما چه داده اید یا کرده اید؟! شما این کار را هم نکرده اید که ! اگر ما ترتیب مملکت خودمان را داده ایم ، شما ترتیب ( چه کسی را ! ) کجا را داده اید؟! این کار هم که از شما برنیامده مهندس الممالک جان !...........

کارگاه نمدمالی

[چشمک] ........................... ............ خب ، اگر ما آبروی مردم این سرزمین را برده ایم شما چه کرده اید؟ شما این کار را هم نتوانسته اید بکنید که ! اگر ما ترویج ماوراء الطبیعه[ خرافه ! ] کرده ایم ، شما که نتوانسته اید بکنید ! اگر ما به رعایا سهم داده ایم، قند و شکر و نفت و کوفت داده ایم تا ما را بکنند توی صندوق ، شما چه داده اید یا کرده اید؟! شما این کار را هم نکرده اید که ! اگر ما ترتیب مملکت خودمان را داده ایم ، شما ترتیب ( چه کسی را ! ) کجا را داده اید؟! این کار هم که از شما برنیامده مهندس الممالک جان !...........