بودا

ريشه تمام رنجهاي زندگي، توقع داشتن از ديگران است.

                                                        بودا

/ 1 نظر / 2 بازدید
پانته آ مقيمی

من صدقه نميدهم.من به اندازه کافی برای اين کار فقير نيستم. زرتشت پيشنهاد ميکنم از آثار اوشو مطالعه کنيد.