روز بزرگ

تهاجم یک کشور خارجی خواه ناخواه تمام نیروها را فارغ از هرگونه گرایش و عقیده های سیاسی همسو می کند . اما سال ۶۱جور دیگری بود وطن غرق در خون جوانانش بود و خرمشهر زیر چکمه های دشمن . درک آن برای من که آن روزها خردسالی بیش نبودم و برای بسیاری دیگر سهل نیست . فهم واقعیاتی از استعداد، امکانات و ارایش نیروهای دشمن ما را به جایی می رساند که خرمشهر را خدا آزاد کرد آنگاه جان ارزش خود را در برابر حیثیت و وطن از دست می دهد.

سوم خرداد روز بزرگ همدلی وتلاش تا تسلیم جان برای رسیدن به خواسته ها ؛

 روز فتـــــــــح خرمشهر مبارکباد.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید