بیست و دوم خرداد حماسه یا...

سوم خرداد با آزادسازی خرمشهر حماسه شد، دوم خرداد نیز. حماسه ها خلق می شود نه با دستور بلکه با حضور آگاهانه مردم. سال 61 ایران و ایرانی تسلیم بخشی از خاک خود حیثیت خود به دشمن را تاب نیاورد پس همه و همه هرآنچه داشتند از دل و جان به صحنه مبارزه آوردند و حاصل پیروزی و تغییر وضع موجود شد. این اتفاق 15 سال بعد باز هم در ماه حماسه ها اما در دوم روز آن،‌ حماسه ای دیگر به وقوع پیوست حماسه ای که مات و متحیر نمود همه کسانی که پیروز انتخابات را کسی جز آقای خاتمـــــــــی می دانستند.

12 سال از ان روز می گذرد و انتخابات دیگری در پیش اما آیا ممکن است حماسه ای دیگر رخ دهد هنوز برای قضاوت زود است تنها باید تلاش کرد و اگاهی داد تا در اخر ببینیم که آیا اراده مردم به تثبیت استوار است یا به تغییر وضع موجود!

حماسه خون

/ 1 نظر / 7 بازدید
Angel

http://www.irannegah.com/Video.aspx?id=1121