نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

دیشب مدام صحنه های خونریزی ها و شهیدان حوادث اخیر از جلوی دیدگانم عبور می کرد. در آن حال تفألی به دیوان حضرت حافظ زدم،

غزل زیر پاسخ تفأل بود:

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

ان شاء الله

/ 8 نظر / 8 بازدید
هم وطن

چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند. ایشالا که همین طوره.

پرند

به امید خدا که چنین نخواهد ماند[گل]

پریسا

وهومن عزیز با تو همراهم

پریسا

خدا همه ی رفتگان را بیامرزد و انشالله هرچه سریع تر قاتلان و دیو صفتان دستگیر شوند؛ تا ماهم به وظیفه ی اصلی خود یعنی رهایی از قیود بردگی بپردازیم.

یاشار

جوآن بائز (Joan Baez) هم با ایران همراه شد. [گل]

بیژن آریا

سکوتم از رضایت نیست. دلم اهل شکایت نیست. چکامه بسیار زیبایی بود.