سراب

سرابها گرچه زیبـــایند، اما تلخی واهی بودنش خیلی زود حلاوت زیبـــاییش را از بین می برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
مهران

زیبایی با تباهی قربت دیرینه دارند.[گل]

پت

فکر اینکه وجود نداره نمیذاره شیرینی وجود داشته باشه!

یک دوست

سلام دوست من حال شما؟ ممنون که به ما سر می زنی راستی آپم المنت لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است خمها همه در جوش و خروشند ز مستی وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است از وی همه مستی و غرور است و تکبر وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است [گل][گل][گل][گل][گل][گل] فقط می تونم بگم حق با شماست

کارگاه نمدمالی

ماکمی تاقسمتی تغییرموضع داده ایم! بعضی آدما، بعضی درختا ! 1-چنار بعضی ها مث درخت چنار می مونن،.....

مهران

حمید جان گل : 1- تا خدائی شدن بس وادی غریب بر سر راهند. 2- بحث بر زیبایی سراب بود نه خدا.3 - خیلی گلی[گل][گل]