روزهای سخت

روزها به سختی اما به سرعت می گذرند. هدف ما از روز نخست آشکار بود جلوگیری از بدعتی آشکار و دروغی بزرگ و مبارزه تا حصول نتیجه. خون های همراهان ما به ناحق به زمین ریخته شد و همرزمان ما به ناحق به چوب کین نواخته شدند. اما تا رسیدن به هدف راهی سخت پیش رو داریم که حاصل نمی شود جز با صبر، تحمل مرارت و استمرار حرکتهای مدنی. در این راستا به نظر حقیر موارد زیر باید به صورت مسالمت آمیز اما مستمر روشن و انجام گردند.

1-   سکوت مراجع عظام در این برهه به نفع ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود این حق ماست که بدانیم واکنش حقیقی مراجع ما به چه صورت است.

2-   تصمیم گیری سریع بزرگان این حرکت حق طلبانه(آقایان خاتمی، موسوی و کروبی) در مورد چگونگی حضور یا عدم حضور در نماز جمعه این هفته تهران

3-   شفافیت در خواسته خود که در مورد ابطال یا ایجاد کمیته حقیقت یاب

4-   تصمیم عاجل در مورد تحصن در مرقد بنیانگذار انقلاب (که به نظر نگارنده یکی از پرمعناترین و موثرترین رفتارها ی این جنبش تلقی می شود.)

5-   واکنش صریح و قاطع جنبش نسبت به خون در غلتیدن و زخمی شدن  جمعی از هموطنان و یارانمان

6-   آزادی بی قید و شرط زندانیان این جنبش

7-   نشان دادن چهره حقیقی آشوبگران و مسببان ناآرامی ها

/ 1 نظر / 6 بازدید
كدخدا

فک کنم تنها مجتهدی که سکوت رو شکسته آیت الله صانعی باشه که تبعیت از احمدی نژاد را حرام اعلام کرده البته در مورد سند این خبر هنوز شک دارم ...