یدالله مع الجماعت

شب، شب یادمان یاران دبستانی است. و فردا شانزده آذرماه روز بزرگداشت

دانشجوست، اسمی که همواره با آگاهی و بیداری همراه بوده است.

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقابلم هست و تصاویر روزهای

گذشته در ذهنم، به صفحه دوم می رسم!اصل بیست و هفتم:

" تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح،

به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

اصلی مترقی و متناسب با اصول جمهوریت و همچنین اسلامیت نظام...

به کتابها مراجعه می کنم ببینم پیش فرضهای دموکراسی چگونه اند؟

اندیشمندان سیاسی برای دموکراسی دو پیش فرض قائل می شوند:

یکی اجتماع و دیگری عقلانیت

در بحث اجتماع ، اجتماعات سیاسی و شهروندی امری بدیهی است.

بدون پذیرش اجتماعات سیاسی هیچیک ازمقوله های اجتماعی از جمله

سازوکارهای سیاسی- اجتماعی متصور نخواهد بود.

و در پیش فرض دوم یعنی پذیرش عقلانیت به عنوان نیروی تمیز دهنده

برای شهروندان است.

فارغ از هرگونه تحلیل و برداشت در ادامه می خواهم پنج پیش شرط

برای موفقیت دموکراسی را، بازنویسی کنم:

1-   شرط مادی: بدین معنی که شرایط اقتصادی و جغرافیا فراهم و

مناسب باشد.

 

2-   شرط قانون اساسی: یعنی سازواره حقوقی از جمله تشکیل

آزادانه اجتماعات و انتقاد از مقامات سیاسی، آزادی فکر و انتشار آن

 

3-   شرایط فکری: که به استعداد شهروندان برای استفاده از داده ها

و نحوه استفاده از آنها برای اجرای وظایف شهروندی

 

4-   شرایط روانشناختی: یعنی ویژگیهای ساختی و روانی و مسایلی

از جمله لزوم تجربه اندیشی شهروندان یا میل به مصالحه و

یا فرض احتمال اشتباه در عقاید جزمی و...

 

5-   شرایط حفاظتی دموکراسی: که شامل قابلیتهای دفاع از خود

در برابر فساد داخلی یا تهاجم خارجی است.

اکنون با توجه به اصل قانون اساسی و پیش فرضها و پیش شرطهای

دموکراسی و از دید عقلانیت شهروندی  باید دید که چرا و به کدام قانونی طی

مدت اخیر به هیچ یک از رهبران سبز و مردم اجازه برپایی گردهمایی، سخنرانی

واجتماعات داده نشده وعلاوه برآن با تمام توان در برابر آن به خشونت ایستادند؟

 

 

راه سبز

/ 2 نظر / 11 بازدید
ساناز

دموکراسی برای آقایون هیچ تعریفی نداره .به قول آقایون وقتی جناب رهبر از طرف شخص خدا تعیین شده دیگه دموکراسی و قانون و اصل و ... برای اینها چه معنی و مفهومی می تونه داشته باشه؟!