صدای درون

 تا وقتی که قلب نخواهد، مغز هرگز  به چیزی عقیده پیدا نمی کند.                                       ویلیام جیمز

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه

حقیقتیه! نظری براش ندارم .... [لبخند] کاملا قبولش دارم! [گل] سال نو هم پیشاپیش مبارک [گل]