حجاب

در اين روزها شاهد برخورد همه جانبه نيروي انتظامي با مسأله بد حجابي هستيم من هم ميدانم قران در سوره نور اززنان مومن مي خواهد كه ناموسشان و زينتشان را بپوشاند  يا به زبان ديگر رعايت حجاب كنند که من نيز بدان معتقدم. اما آنچه كه به مخيله اين حقير مي رسد اين است كه آيا منكراتي چون تهمت ، غيبت ، دروغ كه حتي به طور عملي شاهد تبليغ آن هم هستيم يا تجسس ، كم فروشي وعيب جويي ودهها مورد ديگري كه نص صريح قرآن بدان اشارت نموده اند اين طور مورد اقبال قرار مي گيرد يا تنها منكر دين ما حجاب زنان و موي مردان است .ما كه حيرانيم !

ديروز با سه كلام از سه جايگاه روبرو شدم كه بر تحيرم بيشتر افزوده است كه در زير به آن اشاره مي كنم :

1-   روزنامه حيات نو10/2/86  ، پور محمدي: همه آزادند به هر كجاي دنيا كه مي خواهند بروند!!! اجراي احكام الهي شوخي بردار نيست.

2-   روزنامه جمهوري اسلامي 10/2/86 آيت اله فاضل لنكراني در ديدار با فرمانده كل نيروي انتظامي:

نيروي انتظامي مقابله با بد حجابي را با قاطعيت دنبال كند و از انتقاد ها نهراسد.

3-   قرآن مجيد:

آيه 45 سوره ق : مابه آنچه مي گويند آگاه تريم و تو زورگوي بر آنان نيستي ، پس هر كسي را از وعده عذاب من مي ترسد ، به قرآن پند بده.

آيه 96 سوره مؤمنون : ناشايستي را به شيوهاي نيكوتر دفع كن ، ما به آنچه مي گوييم داناتريم.

آيه 58 سوره احزاب: و كساني كه مردان وزنان مؤمن را بدون انكه مرتكب عملي

 [ ناروا] شده باشند ، آزار رسانند ، زير بهتان و گناهي آشكار رفته اند.

/ 0 نظر / 2 بازدید