شادی و غم

اگه یه روزشاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشه

و

اگه یه روز غمگین شدی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه.

                                                                                                    چارلی چاپلین

/ 1 نظر / 2 بازدید
دختر ایرانی

من چارلی چاپلینو خیلی دوست دارم بیشتر از یه دلقک حالیشه.