شهروند مطالبه گر حقوقمدار!!!

خبر نخست: احمد زید آبادی  تا پایان عمر از هرگونه تحلیل شفاهی و کتبی محروم شد...

خبر دوم: مدتی است که به آرا و نظریات بزرگان اسلام، ایران و غرب در باب سیاست می پردازم. در اینجا به دو متفکر نسبتا معاصر، کواکبی متفکر ایرانی اصل پایانی قرن نوزدهم و شیح محمدحسین نائینی متفکر بزرگ مشروطه دو سخن در باب استبداد و رفع آن نقل می کنم.

"نائینی هفت عامل را به عنوان اصل و منشاو استبداد بر می شمرد:

1-     بهره گیری و سوء برداشت از دین و تبدیل آن به شعبه استبداد دینی

2-     شاه پرستی

3-     وجود تفرقه میان مردم

4-     به کار گیری رعب و وحشت و تخویف مردم از سوی مستبدان و فراعنه هر مصر

5-     زیردستی ضعفا نسبت به زبردستان

6-     ایجاد سیره و اخلاق زورگویانه یا به عبارتی استبداد طبقاتی

7-     استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب مردم"

"کواکبی نیز سه قاعده را برای رفع استبداد مهم می داند:

1-     اگر تمام یا اکثر جامعه ای درد استبداد را احساس نکنند، مستحق آزادی نیستند.

2-     مقابله با استبداد را باید با شیوه ملایمت دنبال کرد.

3-     باید جایگزینی برای استبداد فراهم نمود تا در صورت دفع بلیه استبداد، اوضاع

مختل نشود."

به نقل از کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران...دکتر حاتم قادری

/ 1 نظر / 10 بازدید
eram

سلام دوست عزيز وبلاگت خيلي خوبه فقط اگر ميتوني قالبشو عوض كن احه خيلي سنگين شده اگه خواستي به منم سر بزن