بخشندگی

آنکه تواناتر است آسانتـــر می بخشد.

علی مرتضــی

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
پت

اوهوم... عکس غمناکی بود..

کارگاه نمدمالی

انتخاب خوبی بود. بیاتصدقت به روزیم امروز روحانیان وملایان ومیرزابنویس های مملکت راخواستیم تادر سرسرا اجتماع کنند،برای شان سخنرانی نماییم.نمودیم! فرمودیم سرِکیسه را شُل کنندکه اوضاع به سامان نیست.بایدپنبه ی دسته ی مقابل راخوب زد ورشته کرد والا،نه منبری می ماندبرای شان ونه پست ومقامی.گفتیم فروگذارنکنندازهرپولتیک!وشامورتی بازی!که می دانندومی توانند.مابه فرموده ی پدرجدمان والهامات غیبی جای مان باردیگرکاخ گلستان است، پس فرصت غنیمت شمارندوعزم راسخ وکیسه ها شُل ، بندتنبان هاسفت وچماق هامحکم وآمده.....که فریاد هوررراااا.......... وتاییدسخنان مان تافرسنگ ها آن سوی تر رفت!

تاینا

سلام اومدم تولد وبلاگم دعوتتون کنم میاین دیگه آره؟منتظرم