گزارش خوابگاه دانشجويی

ديشب در بخش خبري ساعت 10شب گزارشي از با زديد سرزده معاون وزير علوم از خوابگاه دانشجويان پخش شد ابعاد اين بازديد وپخش گزارش جاي تأمل داشت.

 تصويرنخست ورود معاونت و همراهان به زمين فوتبال بود ، گفتمان دانشجويان با معاون وزير حول محور ارزاني، كهنه بودن و كم بادي توپشان بود.تصوير وصحنه دوم حضور در خوابگاه پسران بود صحبت از كمبود نور و وضع غذا و...بود در اين بين هم دوربين سركي به اشكال ترسيمي روي ديوار مي كشيد. ودر صحنه آخر خوابگاه دختران و دغدغه هاي انان،تركيب ساكنان را دختراني از ساده پوش تا اندكي راه راه پوش! تشكيل مي دادند.پس از آنكه نفر اول خواسته هايش را گفت(خاطرم نيست) نوبت به نفر دوم رسيد ( ضمن احترام به تمامی دانشجويان و بانوان ايران )دختر خانمي با ظاهري مغاير شئونات رسمي سيما( با روسري شالي كه مبالغي از موي سرشان پديدار بود)در حاليكه با سر سوئيچي داخل دستش بازي ميكرد خواستار امنيت تردد و سرويس دانشجويي بود و آخري هم دختر چادري بود كه نسبت به نگاه بدبينانه مسئولان خوابگاه معترض بود و آخري هم دختر با چادر رنگي بود كه به نگاه بدبينانه مسئولان خوابگاهااعتراض داشت.

آنچه كه درنگاه اول اين گزارش مي توان ديد بيان  خواست هاي دانشجويي از ديد يك مسئول و نمايش عمومي از طريق صدا و سيما بود .اين مي تواند از يك منظر نيكو باشد، اما وقتي كه مي بينيم كه نمايش  خواسته ها عمدتا حول نياز هاي اوليه مي چرخد آنگاه اين شائبه پيش مي آيد كه مقصود پنهان داشتن مطالبات واقعي دانشجويي است .

دوم نمايش دختران خوابگاه با سر و وضع نسبتا آزاد در برابر دوربين رسانه ملي آن هم در حضور معاون وزير آن هم در هنگام مبارزه با بد حجابي در تهران وشهرستانها امري است كه معمولا جز در ايام تبليغات انتخابات رخ نمي دهد و نمايش اين صحنه از تكنيك هاي خاص ژورناليستي هست كه معتقدند براي رسيدن به هدف از هر ابزاري بايست استفاده كرد .

آرشيو

سوم وقايع اخير دانشگاه اميركبير و حادثه دانشكده هنرهاي زيبا در كنار شعارهاي تندو تيز گروههاي همواره در صحنه از انقلاب فرهنگي دوم  گرفته تا درخواست مجازات اعدام براي دكتر زرين كلك افكار عمومي را بار ديگر متوجه دانشگاه كرد اين گزارش به نوعي انحراف افكار عمومي و نمايش در كنار دانشجو و دغدغه آنان را داشتن است تا بررسي ،چرا كه اگر وزارتخانه رؤساي مناسبي را منتصب كرده باشد بايد يا مشكلات را مرتفع سازند يا براي حل ان مشكلات را منقل كنند ويا اينكه گروههاي دانشجويي به اين امر بپردازند .

 چهارم الله خبير بما تعملون.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید